UA-81966307-1
iES bouwtechniek
Veiligheid
V&G-Plan/-Dossier/-Coördinator De wettelijke Veiligheid- en Gezondheidsverplichting (V&G) van de opdrachtgever in de ontwerpfase is veel meer dan alleen het samenstellen van het V&G-plan ontwerpfase en het V&G-dossier. De V&G-verplichting Het begint bij de eerste lijn op tekening tot de sloop van de laatste steen. Door het vroegtijdig aanstellen van een V&G-Coördinator kan sturing worden gegeven aan het ontwerp en het ontwerpproces.  Met een preventieve aanpak in de ontwerpfase door de V&G-Coördinator kan vanuit het oogpunt van de arbeidsomstandigheden op de bouwplaats, onderhoud tijdens gebruik en uiteindelijke sloop van het bouwwerk voordurend aandacht worden gevraagd. De V&G-Coördinator kan in elke fase van het ontwerpproces een Risico- inventarisatie en -evaluatie (RIE) opstellen/aanpassen. Niet vermijdbare gevaren voortvloeiend uit het ontwerp en het ontwerpproces worden uiteindelijk in het V&G-Plan ontwerpfase ondervangen. Samengevat leveren wij de volgende diensten: Het voeren van de V&G-Coördinatie; het beoordelen van elke fase van het ontwerp op basis van een Risico- inventarisatie en -evaluatie, en het aandragen van adviezen m.b.t. de maakbaarheid, onderhoud en sloop. Het bijwonen van ontwerpteam vergaderingen m.b.t. V&G agenda punten. Het vervaardigen van het V&G-Plan ontwerpfase en -Dossier. Het opstellen van het Kennisgevingformulier t.b.v. de arbeidsinspectie.
©iES bouwtechniek
iES bouwtechniek info@iesonline.nl +31(0)172 49 70 45 +31(0)6 55 713 227
©iES bouwtechniek
iES bouwtechniek info@iesonline.nl +31(0)172 49 70 45 +31(0)6 55 713 227