UA-81966307-1
iES bouwtechniek
PvE
Programma van Eisen (PvE) Wat zijn de verwachtingen van de opdrachtgever en gebruikers? Wat zijn de wensen en eisen waar een project aan moet voldoen? Dit zijn allemaal vragen die gesteld moeten worden vóór de start van het ontwerp proces door de architect en technisch adviseurs. Door het opstellen van een Programma van Eisen ontstaat er een duidelijke vertaling van de wensen en eisen, bedrijfsorganisatie/-processen en de toekomst visie van de opdrachtgever naar het ontwerpteam. Het PvE wordt in nauwe samenwerking met de opdrachtgever project gebonden samengesteld. In het PvE benoemen we de functionele, ruimtelijke en technische eisen en uitgangspunten. Het PvE heeft verschillende functies, t.w.: het is een  communicatie middel tussen de betrokken partijen, een beslisdocument, een basis voor het opstellen van de contracten, en het zijn uitgangspunten voor het architecttonische- en technisch ontwerp. In het PvE worden alleen die onderdelen opgenomen die relevant zijn voor de opdrachtgever/bedrijfsvoering om de creativiteit van de ontwerpende partijen niet te belemmeren      
©iES bouwtechniek
iES bouwtechniek info@iesonline.nl +31(0)172 49 70 45 +31(0)6 55 713 227
©iES bouwtechniek
iES bouwtechniek info@iesonline.nl +31(0)172 49 70 45 +31(0)6 55 713 227