UA-81966307-1
iES bouwtechniek
Meerjarenonderhoud
Meerjarenonderhoud (MJOP) Door het opstellen van een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP of MOP) kan al het geplande onderhoud van een pand over een geplande periode worden vastgesteld. Een MJOP stelt de beheerder in staat vooruit te kijken in de onderhoud en de benodigde budgetten te reserveren. In een MJOP worden uitsluitend de kosten opgenomen om het pand in (technisch)goede staat te houden/terug te brengen. Specifieke onderdelen die te maken hebben met de esthetische staat van het pand, zoals gevelreiniging, die weinig invloed hebben op de technische staat van de gevel, kunnen echter wel in de planning worden opgenomen. Samengevat leveren wij de volgende diensten: Uitvoeren van inspecties op basis van conditiemeting. Meerjarenonderhoudsplanning (1, 3, 5, 10, 30-jaar). Jaarplannen inclusief begrotingen en werkomschrijvingen. Conditiemetingen worden uitgevoerd conform NEN 2767.
©iES bouwtechniek
iES bouwtechniek info@iesonline.nl +31(0)172 49 70 45 +31(0)6 55 713 227
©iES bouwtechniek
iES bouwtechniek info@iesonline.nl +31(0)172 49 70 45 +31(0)6 55 713 227