UA-81966307-1
iES bouwtechniek
Disclaimer voor iesonline.nl iES bouwtechniek (integrated Engineering Solutions) (Kamer van Koophandel: 28067415), hierna te noemen iES bouwtechniek, verleent u hierbij toegang tot iesonline.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. iES bouwtechniek behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op iesonline.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van iES bouwtechniek (integrated Engineering Solutions). Beperkte aansprakelijkheid iES bouwtechniek spant zich in om de inhoud van iesonline.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Voor op iesonline.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan iES bouwtechniek nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Auteursrechten Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij iES bouwtechniek. Van de getoonde foto’s behoort het intellectuele eigendom bij de betreffende architect. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van iES bouwtechniek, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Overig Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.
©iES bouwtechniek
iES bouwtechniek info@iesonline.nl +31(0)172 49 70 45 +31(0)6 55 713 227
©iES bouwtechniek
iES bouwtechniek info@iesonline.nl +31(0)172 49 70 45 +31(0)6 55 713 227