UA-81966307-1
iES bouwtechniek
Bestek
Bestekken Bestek en bestekstekeningen zijn de belangrijkste contractdocumenten. Het bestek is een samengesteld document waarin naast de Technische specificaties ook de Algemene Bepalingen voor het werk worden vastgelegd. Door ondertekening van het contract waarbij het geschreven bestek deel van uitmaakt, verklaard de aannemer het werk uit te voeren overeenkomstig de daarin gestelde eisen en specificaties. Duidelijkheid voor alle betrokken partijen! In de Algemene Bepalingen worden naast de ‘Voor het werk geldende voorwaarden’ tevens de ‘Bouwplaatsvoorzieningen’ vastgelegd. In de voor het werk geldende voorwaarden worden onderdelen vastgelegd zoals de verplichtingen van de opdrachtgever en de aannemer, garanties, coördinaties, betalingsregeling, verzekeringen e.d. Met de bouwplaatsvoorzieningen wordt onder anderen eisen gesteld aan de inrichting van het werkterrein, de te treffen voorzieningen e.d. In de technische specificaties worden eisen gesteld met betrekking tot de toe te passen materialen, de opslag, en de verwerking. Onze dienstverlening gaat echter verder dan het schrijven van bestekken. Door onze jarenlange ervaring met diverse opdrachtgevers en de diversiteit van gerealiseerde projecten, leveren wij tevens adviezen om de besteksfase zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Wij vervaardigen bestekken voor zowel Europese als nationale aanbestedingen, in werksoort en elementen sortinging op optraditionele wijze of BIM extract. Onze STABU bestekken worden vervaardigd conform de STABU- Besteksystematiek onder licentienummer 98.42.01.E.
©iES bouwtechniek
iES bouwtechniek info@iesonline.nl +31(0)172 49 70 45 +31(0)6 55 713 227
©iES bouwtechniek
iES bouwtechniek info@iesonline.nl +31(0)172 49 70 45 +31(0)6 55 713 227