iES bouwtechniek
Adviseurs in Bouwen en Bouwveiligheid
Expertise
Bestek en bestekstekeningen zijn de belangrijkste contractdocumenten. Het bestek is een samengesteld document waarin naast de Technische specificaties ook de Algemene Bepalingen voor het werk worden vastgelegd. Door ondertekening van het contract waarbij het geschreven bestek deel van uitmaakt, verklaard de aannemer het werk uit te voeren overeenkomstig de daarin gestelde eisen en specificaties….
Bestekken / Technische Omschrijving
Arbobesluit afdeling 5 stelt de verplichtingen van de opdrachtgever betreffende de veiligheid en gezondheid voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen, de coördinatie voor de ontwerpfase en uitvoeringsfase van een bouwwerk. Dit betreft o.a. het op te (laten) stellen, indien een project voldoet aan duidelijk omschreven criteria, van een Veiligheids- en Gezondheidsplan en -Dossier (V&G-plan….
V&G-Plan/-Dossier/- Coördinator
Het bouwbesluit artikel 8.7 stelt onder andere dat onder andere dat gevaar en hinder voor de omgeving moet worden voorkomen. In de Omgevingsvergunning kan een Bouwveiligheidsplan worden gevraagd. Het bouwveiligheidsplan heeft betrekking op directe invloed van de bouwwerkzaamheden voor de omgeving. Het een en ander is afhankelijk van de omgevingsfactoren….
Bouwveiligheidsplan / BLVC
iES Bouwtechniek is een vooraanstaand onafhankelijk bouwkundig adviesbureau dat zich specialiseert in het opstellen van gedetailleerde Bestekken, Technische Omschrijvingen (TO), Bouwveiligheid, Bouwadvies, Bouwkundige keuringen/opleveringen en splitsingstekeningen. Met een trackrecord van meer dan 25 jaar, hebben we consistent hoogwaardige diensten geleverd, met een flexibele aanpak en als een betrouwbare partner voor architecten, ingenieurs, woningbouwverenigingen, projectontwikkelaars, aannemers, gemeenten, particulieren en andere stakeholders. Met het merendeel van onze opdrachtgevers hebben we langdurige en constructieve samenwerkingsverbanden opgebouwd, gesteund door onze uitgebreide ervaring in een breed scala aan projecten. Deze variëren van onderwijsgebouwen, gezondheidscentra, kantoren, woningen, gemeentehuizen en bioscopen tot winkelcentra, industriële complexen, parkeergarages en meer. iES Bouwtechniek is een modern bedrijf met korte communicatielijnen, wat resulteert in een efficiënte en effectieve samenwerking. We opereren zowel als zelfstandig adviseur als in nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers om hun doelstellingen te realiseren.
Over Ons
Reverenties, o.a.
Architecten- en Ingenieursbureaus, Woningcorporaties, Gemeenten, Projectontwikkelaars,  Aannemers, Particulieren
Relaties, o.a.
iES bouwtechniek BV
BTW Nr. NL863763522B01 KvK 85843482 Stabu licentie L98.42.01E
Contact
iES bouwtechniek BV 2023
Wonen
Werken
Overige
Onderwijs
Julianastraat 131, 2405 CG, Alphen aan den Rijn